(Ekskursionsopg.) Digitaliseringen og populærmusikkens plads i vores klassiske kulturarv? – et diskussionsoplæg

  Det Kongelige Bibliotek i København huser en ubegribelig mængde Danmarkshistorie, og særsamlingen under Musik- og Teaterafdelingen, som er interessant for musikengagerede, men måske især for musikstuderende, ekspanderes forsat til gavn for både forskere og udøvende musikere med en imponerende … Continue reading

Last.FM – lyttehistorie som charts

Med vælten af nye musik streaming-tjenester som Spotify, WiMP mv. er adgangen til et kollektivt musikbibliotek af enorme, globale dimensioner blevet en banal selvfølgelighed for de fleste (for)brugere. De fleste vælger dagligt frit mellem millioner af digitaliserede musiknumre uden videre … Continue reading

”Hold everything” – lydreproduktion i lommeformat

Når en diskurs drejer sig ind på emnet om lydgengivelse eller lydreproduktion, vil fokus hurtigt og naturligt falde på forholdet mellem original og kopi: ideelt set skal der være en fuldstændig overensstemmelse mellem repræsentation og det repræsenterede samt et fravær … Continue reading

Musikalsk konception og notation – fiksering som frihed?

  Udsagn eller spørgsmål!? I hvert fald paradoksalt uanset sætningsudformning, fordi hvordan kan fiksering, fastholdelse, -sættelse, -frysning svare til vores forestillinger om den store, udefinerbare størrelse frihed? Det synes at være en individuel fortolkningsopgave at forbinde de to koncepter negativt … Continue reading