Danmarks første kvindelige kapelmester og dirigent

Den klassiske musikscene på verdensplan har altid været domineret af mandlige dirigenter, der sidder tungt i topstillingerne. Det er derfor en sjældenhed at se kvindelige dirigenter, der bevæger sig op på podiet for at dirigere symfoniorkestre til koncerter. Der er endda mange mandlige dirigenter, der mener, det strider imod naturen, og som har svært ved at vænne sig til at se kvindelige kolleger på podiet. Retfærdigvist skal nævnes, at der efterhånden også er en god del, der mener, at det gavner musikmiljøet at få flere kvindelige dirigenter.

Det er derfor afgørende, at vi hylder de kvinder, der tidligere og fortsat går imod disse normer og springer ud som dirigent. Blandt disse kvinder var Grethe Kolbe (1910-1997), Danmarks første kvindelige professionelle kapelmester for (Det Kgl. Kapel) – hun var tilmed verdens første.

Senere blev hun dirigent for Underholdningsorkestret på en tid, hvor kvindelige dirigenter absolut var et særsyn.

Grethe Kolbe

Grethe Kolbe startede sin karriere på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med violin som hovedinstrument. Hun var en dygtig violinist, men det varede ikke længe, før hun indså, at hun ville være dirigent.

Efter konservatorietiden danner Grethe Kolbe amatørorkestret Frederiksberg Kommunale Fortsættelses Orkester (FKFK). Orkestret var sammensat af professionelle musikere og amatørmusikere, hvilket kom til at få en uddannelsesmæssig betydning, idet nogle siden blev ansat ved de førende orkestre.

De første mange år spillede orkestret til mange velgørenhedsarrangementer, men Grethe Kolbe havde en drøm om at dirigere for et større publikum i den offentlige sfære.

Grethe Kolbes debutkoncert kom til at foregå på Odd-Fellow Palæet. Det var på den tid endog meget specielt, at en kvinde dirigerede et orkester, som hun tilmed selv havde fået stablet på benene.

Efter at have dirigeret FKFK i 14 år blev Grethe Kolbe ansat som kapelmester ved Det Kgl. Kapel.

I forbindelse med en orkesterkonkurrence i Statsradiofonien i 1951 bliver Grethe Kolbe valgt som dirigent for Underholdningsorkestret, som hun kommer til at dirigere i 27 år. Hendes virke i orkestret blev anerkendt – også i udlandet, både i USA og flere steder i Europa.

Når man googler hendes navn i forbindelse med Det Kgl. Kapel eller Underholdningsorkestret, nævnes hun kun kort og tilskrives ingen større betydning. End ikke på de respektive hjemmesider bliver hun omtalt.

Ingen af de to orkestre finder det tilsyneladende nævneværdigt at have haft den første danske kvinde ansat som henholdsvis kapelmester og dirigent.

Det var måske en tilstrækkelig anerkendelse at modtage Ridderkorset af Dannebrogordenen i 1967?

Grethe Kolbe var blandt de få kvinder, der i begyndelsen af 1900-tallet turde kæmpe mod de kønsbestemte roller indenfor musikkens verden. Hendes betydning for den danske kulturarv er bemærkelsesværdig. Derfor fortjener hun en større plads og anerkendelse for sit mangeårige virke.

Det er tankevækkende, at hendes pionérindsats er underrepræsenteret i musikhistorieskrivningen, som således er blevet til en delvist uformidlet musikhistorie.

 

Faktaboks:

  • Dannede sit eget orkester, som hun dirigerede i ca. 14 år.
  • Ansat ved Det Kgl. Kapel fra ca. 1945-1951
  • Grethe Kolbe dirigerede to store symfonier udenad ved sin første koncert med Det Kgl. Kapel.
  • Ansat ved Underholdningsorkestret fra 1951-1978.

 

Leave a Reply