Genbrug og opera

af Mads Bækgaard og Thomas Frandsen

Oversigt over formidlingsprojekt

Verdis Otello på Det Kongelige Teater d. 19/11 2013 – Genbrug?”: Ideen har været at tage udgangspunkt i vores egen oplevelse af operaen Otello, som vi fik mulighed for at opleve på en studietur med kandidatholdet på musikvidenskab. Indlægget tager sig således ud som en subjektiv størrelse, der griber fat i vores egen oplevelse og sammenholder det med en professionel anmeldelse, i vores tilfælde en anmeldelse fra Politiken. Med dette som springbræt beholder vi vores fokus på aftenens oplevelse, og beskriver hvorledes vi kan tale om genbrug (bl.a. med udgangspunkt i Genettes begrebspar hypo- og hypertekst) i musik og tekst.

Verdis Otello – genbrug af den historiske operapraksis”: I dette blogindlæg følger vi tråden fra ovenstående blog, og ”zoomer” en gang ud og beskriver operaens fremkomst og får placeret Otello i musikhistorien. Igennem en kortere gennemgang af operaens historie har det været målet at gennemskue og belyse den historiske genbrug, som findes i operapraksis fra dengang og til nu. Vi påpeger væsentlige bestanddele som forestår uforandret, og på denne måde identificerer vi de faste rammer, som operaen stadigvæk opererer i. Slutteligt i dette blogindlæg lægges der op til en revurdering af operaformen som helhed.

Formidling af opera til yngre generationer”: Med vores sidste blogindlæg har det været vores intention at sammenfatte vores forudgående blogindlæg og herigennem gøre det klart hvilke udfordringer operaen står overfor, når den vil forsøge at ramme et bredere publikum. Vi har specielt haft fokus på de unge, da de ifølge målinger ikke optager meget plads blandt operaens sæder. Vi prøver således at gøre op med genbrugen af de faste rammer, som vi har erfaret i de tidligere blogindlæg og ønsker i stedet et fokusskifte fra indhold til rammeændring. Vi foreslår, med varsomhed, at ændre de faste rammer som operaen udspiller sig i.

Leave a Reply