Genrer recirkulerer til nye genrer

Læser man forskellige musikanmeldelser, vil man ofte opdage, at de musikkyndige kan være uenige om at placere et stykke musik under én genre. Vanskeligheden ved at genrebestemme kan give anledning til diskussioner, hvor forskellige genreforslag gør sig gældende. Men hvorfor er det så vanskeligt at placere et stykke musik under én specifik genre?

Af Maya Oline Østergaard Olesen

Definition af ”genre”

Slår man ordet ”genre” op i en ordbog, vil man finde ud af, at begrebet er fransk, men stammer fra det latinske ord ”gensus” som betyder slægt. Det betyder i visse henseender ensdannet udtryksform, og bruges blandt andet indenfor forskellige kunstarter. Inden for kunst tilskriver man ofte et værk en genrebetegnelse på baggrund af en vurdering af samspillet mellem tid, form- og indholdsmæssige karaktertræk. Indenfor musik klassificerer musikkyndige blandt andet en genre ud fra brugen af instrumenter, rytme og beat, tempo, lyrik, stil og flow og geografisk oprindelse.

Recirkulation

I musikalsk sammenhæng udspringer der sig konstant nye genrer ud fra ældre ideer, hvilket resulterer i, at der efterhånden findes mange genrer. Hver kultur og subkultur udvikler deres forskellige musikstil ud fra tidligere genrer, og hvis stilen bliver bredere kendt, kan det efterhånden betragtes som en genre. En genre kan også have undergenrer, og her kan man næsten tale om et hierarkisk forløb.  For eksempel er rockmusik en bred defineret genre, hvoraf mange undergenrer udspringer. Selv har rockmusikken rod i Jazz og Rock’n’roll. Fra rockmusikken udspringer blandt andet genrer som: Disco, Reggae, Punk, Indie, Heavy Metal osv. Disse undergenrer kan ydermere have undergenrer. Eksempelvis findes der undergenrer af Heavy Metal som: Sort Metal, Glam Metal, Thrash Metal m.m. Hver undergenre har hele tiden elementer fra den eller de genrer, den udspringer fra, men har desuden noget tilføjet, som gør den til sin egen. Denne recirkulation af genrer kan gøre det svært at definere, hvad et stykke musik egentligt hører ind under.

Genrenet

Ud fra betragtningen af hvordan genrerne konstant recirkulerer til undergenrer, kan denne illustration fra Infosys tydeliggøre kompleksiteten af genrerecirkulationen.

Et genrenet af rytmiske musikgenrer og deres stilistiske oprindelse

Et genrenet af rytmiske musikgenrer og deres stilistiske oprindelse

Illustrationen viser en netstruktur af rytmiske musikgenrer og deres stilistiske oprindelse. For enhver lille prik på illustrationen er der noteret én genre. Hver genre har tråde ud til andre genrer med lignende stilistiske elementer, og som den kan have rod i. Farverne og prikkernes forskellige størrelser underbygger genrernes stilistiske oprindelse og betydning. Illustrationen her udgør kun de rytmiske musikgenrer, men det formodes, at et lignende net vil tegne sig inden for den klassiske musiktradition.

Illustration af en netstruktur af rytmiske musikgenrer og deres stilistiske oprindelse

Et genrenet af rytmiske musikgenrer og deres stilistiske oprindelse

Zoomer man ind i nettet, synliggøres et hav af tråde fra for eksempel en genre som Hiphop eller Rock’n’roll. Man kan zoome længere ind i billedet, og flere undergenrer vil vise sig. Illustrationen er ikke brugbar til at finde en specifik genre, men giver et visuelt billede af kompleksiteten indenfor genrebegreberne. Hver genre skaber nye genrer, og illustrationen vil derfor konstant være i forandring. En anden faktor er den tidslige udvikling, der blandt andet er medvirkende til en ændring af opfattelsen af en bestemt genre. Det vil sige, at forståelsen af Pop ikke er den samme i dag, som den var i 1960érne. Hver musiker stræber konstant efter at skabe ny musik, og derved sker udviklingen. Illustrationen demonstrerer, at der findes et hav af musikalske genrer, der minder om hinanden. De gamle genrer recirkulerer til nye ved at genbruge tidligere elementer mixet ind i en ny sammenhæng. Det gør grænserne flydende, og det må være derfor, det er så svært at genrebestemme et bestemt stykke musik, samt derfor musikkyndige anmeldere ofte kategoriserer samme musik forskelligt.

Internetsider

Bog

  • Larsen, Charlotte R. ”Gads Musikleksikon ” Gads forlag 2003 – Opslag: Rock

Leave a Reply