(Ekskursionsopg.) Digitaliseringen og populærmusikkens plads i vores klassiske kulturarv? – et diskussionsoplæg

  Det Kongelige Bibliotek i København huser en ubegribelig mængde Danmarkshistorie, og særsamlingen under Musik- og Teaterafdelingen, som er interessant for musikengagerede, men måske især for musikstuderende, ekspanderes forsat til gavn for både forskere og udøvende musikere med en imponerende … Continue reading

Noder som matematik og frihed

Det grafiske nodebillede har i en vestlig kontekst været en ophøjet størrelse der særligt i en romantisk tankegang er blevet dyrket som de store komponisters evne til at give deres genialitet en fysisk fremtræden i form af partituret. Nicholas Cook … Continue reading

Musikalsk konception og notation – fiksering som frihed?

  Udsagn eller spørgsmål!? I hvert fald paradoksalt uanset sætningsudformning, fordi hvordan kan fiksering, fastholdelse, -sættelse, -frysning svare til vores forestillinger om den store, udefinerbare størrelse frihed? Det synes at være en individuel fortolkningsopgave at forbinde de to koncepter negativt … Continue reading