Musik og erindring

Musik og erindring er efter min mening to meget tæt forbundne begreber. Jeg tror, alle kender til oplevelsen af at høre noget musik og i den forbindelse pludselig komme i tanke om en oplevelse, hvor det bestemte stykke musik eller … Continue reading

Dansk kultur og mødet med det fremmede

Det er ikke usædvanligt, at krig, død og ødelæggelse præger mediernes nyhedsbillede, men siden den mellemøstlige region omkring det nordlige Irak og Syrien i de seneste år for alvor er blevet ustabil, har de begivenheder, som har fyldt mediernes dækning, … Continue reading

Dagliglivets immaterielle kultur – Dansk Folkemindesamling

I Danmark har vi siden 1843 interesseret os for og foretaget en organiseret indsamling og udforskning af uhåndgribelig kultur. Det foregik dels fra København, hvor Svend Grundtvig modtog, redigerede, arkiverede og udgav materiale tilsendt fra sit netværk af henved 600 … Continue reading

Skyder Larsen mon rosen?

Den danske nationalskjald Kim Larsen har i konstellationen Kim Larsen & Kjukken udgivet de tre glemmebøger: Sange fra glemmebogen fra 2001, Sange fra glemmebogen – Jul & nytår fra 2004 samt Glemmebogen for børn fra 2008 og på sin egen … Continue reading