Noder som matematik og frihed

Det grafiske nodebillede har i en vestlig kontekst været en ophøjet størrelse der særligt i en romantisk tankegang er blevet dyrket som de store komponisters evne til at give deres genialitet en fysisk fremtræden i form af partituret. Nicholas Cook … Continue reading

Musikalsk konception og notation – fiksering som frihed?

  Udsagn eller spørgsmål!? I hvert fald paradoksalt uanset sætningsudformning, fordi hvordan kan fiksering, fastholdelse, -sættelse, -frysning svare til vores forestillinger om den store, udefinerbare størrelse frihed? Det synes at være en individuel fortolkningsopgave at forbinde de to koncepter negativt … Continue reading

Mozart udsat for iPhone, pop og powerakkorder – kunst i g mol?

– af Heine Nielsen ”Where is my target, where is my drone? The cruel insurgency I track on my iPhone?” Sådan lyder en del af teksten til den nye ”single” der skal promovere teaterkoncerten MOZART, som i øjeblikket har premiere … Continue reading